به سایت بانک اطلاعات شهری مشهد خوش آمدید

     صفحه اصلیخرید و فروش وام فوری وام مسكن نخبگان

وام مسكن نخبگان
مدیریت : وام مسكن نخبگان
نشانی : تهران
فکس :  
شماره ثابت : 22183125- 22183122-22183123-22183124 شماره همراه  :
آدرس وب سایت : www.bmn.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=77 ایمیل : bmn@bmn.ir
توضیحات :

وام مسكن نخبگان      

باسمه تعالي
 
نكات مهم:
1. مجموع حجم فايل‌هاي ضميمه شده (تصوير شناسنامه، كارت ملي و ساير مدارك) بايد كمتر از يك مگابايت باشد. در غير اين صورت در زمان ثبت نام با مشكل مواجه خواهيد شد.
2. ثبت نام شما زماني پايان يافته است كه كد رهگيري چهار رقمي دريافت نموده باشيد. در غير اين صورت ثبت نام شما كامل نشده است.
3. هنگام ثبت نام در انتخاب محل مورد درخواست دقت فرماييد. پس از معرفي به بانك، امكان تغيير محل درخواست وام وجود ندارد.
توضيحاتي در خصوص تسهيلات ساخت يا خريد مسكن نخبگان:
·         بانك‌هاي عامل اين تسهيلات، بانك ملي ايران، بانك ملت و بانك صادرات مي‌باشند كه انتخاب آن بر اساس ظرفيت بنياد نزد هر بانك در زمان معرفي بوده و به انتخاب متقاضي نمي‌باشد.
·         اين تسهيلات با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت حداكثر 13 يا 15 ساله مي باشد.
·         در سقف زماني بازپرداخت(15 سال) اقساط ماهيانه وام سطح يك ( هشتصد ميليون ريال) حدود ده ميليون ريال و اقساط ماهيانه وام سطح دو (پانصد ميليون ريال) حدود شش ميليون ريال مي‌باشد. لازم است متقاضيان عزيز در صورت توانايي بازپرداخت اقساط، نسبت به درخواست استفاده از اين تسهيلات اقدام نمايند.
·         سقف تسهيلات مذكور حداكثر تا 80 درصد قيمت تمام شده مسكن در چارچوب ضوابط و مقررات جاري بانك عامل مي‌باشد. شايان ذكر است در حال حاضر طبق ضوابط بانك ملي اصل و سود بانك براي خريد اقساطي بايد از 80 درصد قيمت ملك بيشتر باشد كه براي اصلاح آن اقدام و موافقت هاي لازم اخذ شده است.
·         تسهيلات اعطايي تحت هيچ شرايطي قابل انتقال به غير نمي‌باشد.
·         سند مالكيت مربوطه بايد ششدانگ، سهل‌البيع، بلامعارض و قابليت ترهين را دارا بوده و در خصوص احداث مسكن، پروانه ساختماني نيز بايد معتبر و غيرمشروط (به تشخيص بانك) باشد.
·         براي جلوگيري از مواجهه با مشكلات احتمالي، ريز ضوابط، مبلغ اقساط، مبلغ وامي كه تعلق مي گيرد و ... از بانك دقيقاً دريافت كرده و حتماً در مبايعه‌نامه، عبارت «به شرط موافقت بانك براي اعطاي وام مسكن» راقيد نمائيد و در اين خصوص، با مشاور املاك خود مشورت نماييد.
·         در صورت نياز به توضيحات بيشتر يا اطلاع از ساير شرايط، به بانك‌هاي عامل مراجعه فرماييد.
تذكر:
·         متقاضياني كه آخرين مدرك تحصيلي خود را خارج از كشور دريافت نموده‌اند لازم است گواهي‌نامه دائم يا موقت معتبر ارزشيابي مدرك تحصيلي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه نمايند. در غير اين صورت آخرين مدرك تحصيلي كه در داخل كشور دريافت نموده‌اند مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.
·         منظور از برگزيدگان از ميان دانش‌آموختگان رتبه اول دانشگاه‌ها دانش‌آموختگان رتبه اولي هستند كه قبلاً پس از بررسي پرونده‌شان، از كمك هزينه ماهيانه تحصيلي بنياد يا اعتبار پژوهشي ويژه استادياران جوان بهره‌مند شده باشند يا پس از بررسي پرونده بر اساس آيين‌نامه دانش‌آموختگان برتر آموزشي - پژوهشي - نوآوري مشمول تسهيلات آن آيين‌نامه گردند.
·         حتماً پيش از ثبت نام، ضوابط اولويت‌بندي وام مسكن را مطالعه و امتياز اولويت‌بندي خود را محاسبه نماييد.
 
ضوابط اعطاي وام مسكن نخبگان
مشمولان وام هشتصد ميليون ريالي:
 • —    دارندگان مدال طلاي المپيادهاي دانش‌آموزي
 • —    نفرات اول تا سوم المپياد‌هاي دانشجويي
 • —    برگزيدگان سالهاي مختلف آزمون ورودي دانشگاه‌ها ( 100 نفر اول گروه رياضي و فني، 50 نفر گروه علوم تجربي، 50 نفر گروه علوم انساني و 20 نفر گروه هنر)
 • —    برگزيدگان آيين‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان برتر آموزشي، پژوهشي، نوآوري مصوب 25/1/89 كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد)
 • —    صاحبان طرح‌هاي برگزيده جشنواره‌هاي بين المللي خوارزمي، رازي، فارابي، بخش دانشجويي و آزاد جشنواره جوان خوارزمي و برگزيدگان بخش فنآفريني جشنواره شيخ بهايي به شرط مشاركت موثر علمي (در حال حاضر مشاركت علمي 30% تعيين شده است)
 • —    برگزيدگان قرآني سطوح يك و دو بر اساس ضوابط مصوب بنياد
 • —    برگزيدگان از ميان دانشجويان نمونه كشوري با تاييد بنياد
 • —    دو نفر اول هر دوره از آزمون هاي جامع علوم پايه پزشكي،‌ دندان پزشكي و داروسازي
 • —    دارندگان مدالهاي جهاني مسابقات بين‌المللي مهارت
 • —    مخترعين سطح 1 و 2 طبق ضوابط بنياد ملي نخبگان
مشمولان وام پانصد ميليون ريالي:
 • —    دارندگان مدال نقره و برنز كشوري المپيادهاي دانش‌آموزي
 •  —   صاحبان طرح‌هاي برگزيده بخش دانش آموزي و كارداني جشنواره جوان خوارزمي به شرط داشتن مشاركت موثر علمي(در حال حاضر مشاركت علمي 30% تعيين شده است)
 • —    اعزام شدگان به مسابقات جهاني مهارت
—    تبصره1: در خصوص مشمولان آيين‌نامه‌هاي آتي بنياد متناسب با سطوح افتخارات تصميم گيري خواهد شد.
—    تبصره2: مشمولان بايد مقيم ايران بوده و تحصيل يا اشتغال به كارشان در داخل كشور به تاييد بنياد برسد.
امتيازاتِ اولويت‌بندي:
1-    امتياز تاهل يا سرپرستي خانوار:
متاهل يا سرپرست خانوار: 10 امتياز
2- امتياز سن:
سن بين 24 سال تمام تا 37 سال تمام 12 امتياز به ازاي هر سال بالاتر يا پايين تر يك امتياز منفي
3-    امتياز تحصيلات:
دانشجوي سال اول كارشناسي ارشد و دانشجوي سال پنجم دكتري حرفه‌اي: 2 امتياز
دانشجوي سال دوم و بالاتر كارشناسي ارشد و دانشجوي سال ششم و بالاتر دكتري حرفه‌اي: 4 امتياز
دانش‌آموخته كارشناسي ارشد و دكتري حرفه‌اي: 5 امتياز
دانشجوي سال اول دكتري: 7 امتياز
دانشجوي سال دوم دكتري: 8 امتياز
دانشجوي سال سوم دكتري: 9 امتياز
دانشجوي سال چهارم و بالاتر دكتري: 10 امتياز
دانش‌آموخته دكتري: 12 امتياز
عضو هيأت علمي دانشگاه يا مراكز پژوهشي داخل كشور: 15 امتياز
4-    ايثارگران و فرزندان شاهد:
ايثارگران و فرزندان شاهد با معرفي مراجع ذيصلاح 5 امتياز
تبصره1: لازم است معدل هر مقطع 17 يا بالاتر باشد در غير اينصورت امتياز مربوط به آن مقطع محاسبه نشده و مقطع قبلي مد نظر قرار خواهد گرفت. تمامي معدل‌ها پس از اعمال ضريب مربوط به رشته – دانشگاه مورد نظر منظورمي‌گردد.
تبصره2: زوجهايي كه هر دو مشمول تسهيلات مسكن مي‌شوند مختار هستند كه يا براي كسب اولويت بالاتر امتيازات خود را جمع و تنها يك وام دريافت كنند يا هر يك به تنهايي و با اولويت متناسب با امتياز كسب شده خود براي دريافت وام اقدام كنند.
تبصره3: در موارد خاص چنانچه فردي عليرغم برجسته بودن فعاليتهاي علمي، پژوهشي و نوآورانه به دليل عدم احراز پويايي يا نداشتن تحصيلات عاليه در اولويت استفاده از وام قرار نگرفته باشد بنياد مي‌تواند با بررسي پرونده و افتخارات، وي را در اولويت دريافت وام قرار دهد.

دبيرخانه شوراي نخبگان


 

 


  آژانس های مسافرتی مشهد  
  آموزشگاه های مشهد  
  آیفون های تصویری و امنیتی  
  ابزار آلات و يراق مشهد  
  اتوماسیون و برق صنعتی  
  ادارات و سازمانهای دولتی  
  اسباب بازی , بازی فکری  
  الکتریکی , برق ساختمان  
  انتشارات و ماهنامه ها  
  بازرگانان و فروش کالا  
  باشگاه فرهنگی , ورزشی  
  بانكها , بيمه و موسسات  
  بنگاه و مشاوران املاک  
  پرده و پارچه فروشی ها  
  پزشک, داروخانه , طب سنتی  
  پوشاک و البسه مشهد  
  تجارت, بازاریابی اینترنتی  
  تدریس خصوصی مشهد  
  تعمیرات تلفن , همراه  
  تلفن اينترنتی , کافی نت  
  تلفن همراه , دوربین  
  تورهای مسافرتی مشهد  
  تولید کفش و کیف مشهد  
  جواهرات , نقرجات فروشان  
  چاپ و تبليغات , بازاريابی  
  خدمات اینترنت پرسرعت  
  خدمات تجهيزات آشپزخانه  
  خدمات عمومی ایران  
  خرازی و گلسازی مشهد  
  خريد زمين , ويلا , مسکن  
  خرید و فروش وام فوری  
  خشکبار , آجیل و زعفران  
  دانشگاه , موسسات مشهد  
  دبستان ها , پیش دبستانی  
  دبیرستان های مشهد  
  دكوراسيون داخلی , مبلمان  
  رستوران ,فست فود , پیتزا  
  روزنامه ها , هفته نامه ها  
  روشنایی , نورپردازی و LED  
  ساعت , عينك , لنز , طلا  
  سالن آرایش زنانه و مردانه  
  سايتهای اينترنتی مشهد  
  سایتهای مقالات و سرگرمی  
  سخت افزار,نرم افزار کامپیوتر  
  سیستم صوتی و حفاظتی  
  سیسمونی نوزاد و کودک  
  شركتهای تبليغاتی , بیلبورد  
  شرکت های تاسیساتی  
  شرکت های خصوصی ایران  
  شرکت های ساختمانی  
  شرکتهای صنعتی , کارخانه  
  شرکتهای گرافیکی , طراحی  
  شیرینی فروش ، لوازم قنادی  
  طراحی سايت , تبلیغ گوگل  
  طراحی وب سایت , هاست  
  عایق صنعتی و ساختمانی  
  فرش , تشک و صنایع دستی  
  فروش لوازم خانگی و تعمیرات  
  فروشگاه عطر و ادكلن  
  فروشگاه لوازم حیوانات خانگی  
  فروشگاه محصولات فرهنگی  
  فروشگاه مصالح ساختمانی  
  فروشگاههای مواد غذايی  
  كافی شاپ , باغ ها , تالار  
  گچ بری پیش ساخته  
  گل فروشی , فضای سبز  
  گيم نت , بازيهای کامپيوتری  
  لابراتور , عکاسی , آتليه ها  
  لوازم آرايشی , عروس , مزون  
  لوازم التحریر , کتاب فروشی  
  لوازم قطعات صوتی و تصویری  
  لوازم و قطعات یدکی خودرو  
  لوازم ورزشی و تفریحی  
  لوکس و تزئینات , گالری  
  لیزینگ و بنگاه اتومبیل  
  ماشین های اداری و چاپی  
  مراکز بهداشتی و درمانی  
  مهدکودک های مشهد  
  نمایندگی ها , انجمن ها  
  نوت بوک , کامپیوتر , شبکه  
  هتل ها , مهمانسرا . ویلا  
  وکالت , وکیل دادگستری  

مشاهده بنرهای بیشتر


::گروه اطلاع رسانی تهران تبلیغ::


:نیازمندی اد ویترین تبلیغ رایگان::


شرکت طرح اندیشان آسان تبلیغ:


::: سایت عکس و اس ام اس :::


:::: رزرو هتل آپارتمان مشهد :::::


خرید و فروش بی واسطه املاک:


::شرکت چاووش رايانه سپاهان::


:بانک اطلاعات شرکتهای ایرانی:


::خدمات طراحی سایت مشهد::


:شركت نارنجستان زيبای شمال:


::هتل بین المللی قصر مشهد::


سازمان آموزش , پرورش خراسان


:::هتل آپارتمان پرنيان مشهد::::


:سایت اینترنتی سوغات مشهد:


::بانک اطلاعات نشريات کشور:::


:دانشگاه علوم پزشکی مشهد::


:موبایل کار با هدف فراهم سازی


رهنما :: سايت نيازمنديهای ايران


:شرکت توزيع نيروی برق مشهد:


سازمان بازرگانی خراسان رضوی:


:سازمان نظام مهندسی مشهد:


:: اداره کل راه و ترابری لرستان ::


::آگهی رايگان خراسان شمالی::مشاهده سایتهای بیشتر
 


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه اطلاع رسانی مشهد تبلیغ می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد