به سایت بانک اطلاعات شهری مشهد خوش آمدید

    ● اخبار

عنوان : بهای امروز بازار خودرو

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

 

کارخانه تولید کننده

۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰

وانت باردو

 

ایران خودرو

۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

 

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

 

۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰

۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

 

۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰

۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

 

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

 

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

 

۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰

۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰

SE سمند

 

SE سمند پایه گازسوز

 

۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 دوگانه سوز LX سمند

 

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

LX سمند

 

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 یورو ۴ LX سمند

 

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

 

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

     با تریم بژ ELX سمند سورن

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

     با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

 

۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

  بدون مالتی پلکس EF7 سمند

 

۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰

مالتی پلکس EF7 سمند

 

۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰

با داشبورد جدید EF7 سمند

 

۲۷٫۴۴۰٫۰۰۰

۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰

 دوگانه سوز EF7 سمند

 

۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰

  دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند

 

سمند سریر

 

۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

 

GLX 405 . TU5 پژو

 

GLX 405 . XUM پژو

 

۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

 

۴۰۵ SLX پژو

 

۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

 

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

 

پژو پارس معمولی

 

۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

 

پژو پارس سال / دوگانه سوز

 

۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

 

پژو پارس سال سفارشی

 

۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

 

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

 

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

  آپشن جدید ELX پژو پارس

 

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

 

EF7 پژو پارس سال / موتور

 

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

 

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

 

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

 

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

 ۱٫۶ رانا

 

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

 

فوتون وانت دیزلی

 

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

 

E1 تندر اتوماتیک

 

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

 

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

 

E2 تندر اتوماتیک

 

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

 

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

 

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

 

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

 

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

 

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

 

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

 

۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

 

سایپا

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

 

۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

   گازسوز SL 132 .پراید

 

۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰

۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

 

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

 

۱۴۱ LE.پراید

 

۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

 

۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

 

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

 

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

 

۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰

۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

 

۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

 

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

 

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

 

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

 

۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰

۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

 

۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

 

۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

 

۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

 

SL تیبا

 

EX تیبا

 

LX تیبا

 

۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰

۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

 

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / آپشن دار

 

ریو اتوماتیک

 

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

 

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

 

۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

 

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

 

۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

 

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

 

۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

 

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

 

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۲۰۱۱ جدید C5

 

235.000.000

مورانو ۲۰۱۲

 

پارس خودرو

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

 

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

 

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

  HIGH نیسان قشقایی

 

     MID نیسان قشقایی

 

سرانزا

 

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

 

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

 

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

 

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

 

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

 

توقف تولید

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

 

توقف تولید

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

 مگان ۱۶۰۰ / فول

 

توقف تولید

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

 

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

 

37.500.000

تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2

 

36.500.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

 

35.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2

 

39.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

 

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

 

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

 

31.500.000

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

 

84.000.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

 

کرمان خودرو

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

 

هیوندای ورنا اتوماتیک

 

هیوندای ورنا معمولی

 

لیفان ۵۲۰

 

لیفان ۵۲۰ آی

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

 

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

 

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

 

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

J5 جی ای سی

 

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

 

17.100.000

لوبو

 

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

 

گروه بهمن

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

 

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

 

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

 

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

 

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

 

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

 

توقف فروش

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

 

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

 

۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

 

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

 

۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

 

۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

 

به زودی

 اتوماتیک /B50

 

 FAW ون

 

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

 

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

 

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

 

FVR کامیون ۱۸ تن

 

 BMC کشنده جفت محور

 

  BMC شاسی کمپرسی و میکسر

 

FAW 420 کشنده دو محور

 

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

 

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

 

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

 

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

 

مدیران خودرو

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

 

38.000.000

37.000.000

 MVM 530

 

38.000.000

هاچ بک / MVM 315

 

39.000.000

صندوقدار / MVM 315

 

چری ویانا

 

۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

راین

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

 

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

 

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

 

زاگرس خودرو

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹

 

پروتون ویرا

 

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

 

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

 

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

 

مرتب خودرو

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

 

G5

 

 

 

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

 

کارخانه تولید کننده

آسان موتور

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰

 

Hyundai

152.000.000

143.000.000

سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن

 

۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

 

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

 

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

 

۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

 

۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر

 

۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱  / صفر

 

۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

 

۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور

 

۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

 

۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰

۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

 

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

 

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

 

۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹

 

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

 

۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰

۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰

  جدید i20 هیوندای

 

تک ایربگ I20 هیوندای

 

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

 

۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

    فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

 

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

 

۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز

 

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

 

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

 

وارداتی

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

VXR.V8 لندکروز

 

Toyota

GXR.V6 لندکروز

 

۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

 

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

 

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

 

۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

 

۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

راو ۴ . سفارشی

 

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ

 

۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ

 

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

 

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

 

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

 

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

 

۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول

 

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

 

هایلوکس دوکابین کوتاه

 

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تویوتا کوپه جی تی ۸۶

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

 

۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

 

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

 

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲

 

۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 GLX کمری فول ۲۰۱۲

 

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 GL کمری ۲۰۱۲

 

۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰

GL . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

 

یاریس صندوق دار

 

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا

 

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

XLI کرولا

 

ون پریوی

 

ون هایس

 

۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 تیپ ۸ / V8 موهاوی

 

Kia Motors

 V6 موهاوی

 

۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل

 

وارداتی

۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

 

۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ

 

وارداتی

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ

 

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

 

۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰

 

۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/  ۲ ایربگ ۲٫۴

 

۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/  ۱۰ ایربگ ۲٫۴

 

اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰

 

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

 

۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

 

وارداتی

۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

 

۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

 

۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

 

۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

 

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کارنز

 

۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول

 

۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول

 

پرشیا خودرو

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۰

 

B.M.W

325.000.000

523

 

350.000.000

528

 

335.000.000

328

 

295.000.000

NEW 320

 

کروک ۳۲۰

 

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کروک ۳۳۵

 

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۳۰٫ Cabriolet

 

640 . Coupe 2013

 

1.030.0000

650 . Coupe 2013

 

750 LI

 

330.000.000

Z4 20I

 

350.000.000

Z4 23I

 

370.000.000

Z4 28I

 

400.000.000

Z4 30I

 

425.000.000

Z4 35I

 

M6 AC SCHNITZER

 

X1 – 1.8

 

260.000.000

X1 – 2.0

 

335.000.000

X1 – 2.8

 

455.000.000

X3 – 3.5

 

360.000.000

X3 – 2.8

 

325.000.000

X3 – 2.0

 

800.000.000

X6 – 5 L

 

X6 – 5 L .Human

 

660.000.000

X6 – 3.5 L

 

ستاره ایران

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ

 

Mercedes-Benz

280.000.000

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۰۰

 

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

 

310.000.000

ای ۲۰۰

 

۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۰۰

 

۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

 

۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ کروک

 

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ . سری کوپه

 

۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۳۵۰

 

۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

 

اس ۵۵۰

 

۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG . 350

 

445.000.000

اس ال کی ۳۵۰

 

۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۵۰۰

 

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

 

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

 

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

 
 

۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۶۰۰

 

۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

 

۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

 

معین موتور

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

 

Porsche

370.000.000

Boxster S

 

911

 

940.000.000

911 New

 

650.000.000

کایان ۶ سیلندر

 

۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

 

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

 

۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو

 

۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

 

۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا . ۶ سیلندر

 

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

 

Lexus

372.000.000

395.000.000

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما

 

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

 

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

 

۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

 

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

 

جی اس ۴۶۰

 

SC 430 COUPE

 

260.000.000

CT200H / HYBRiD

 

460.000.000

ال اس ۴۶۰ – لانگ

 

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

 

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / فول کامل

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک . فول با رادار

 

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

 

MG Motor

104.000.000

ام جی ۶ / فول مگنت

 

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶

 

۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰

ام جی ۳۵۰

 

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

 

رامک خودرو

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

 

SsangYong

123.000.000

ون رودیوس

 

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کایرون

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

 

۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون جدید

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لتیتود فول آپشن

 

Renault

Privilege لتیتود

 

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

 

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

 

اسکالا

 

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 کولیوس/ اتاق جدید

 

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

 

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

 

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 فلوئنس

 

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

E4 فلوئنس

 

۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲۰۱۳ . EC7

 

GEELY

56.910.000

64.000.000

 هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV

 

 SC7

 

آلفا موتور

۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

 

Alfa Romeo

152.000.000

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

 

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

 

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

 

۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته

 

Maserati

880.000.000

مازراتی . کواتروپورته

 

۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو

 
 

۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو اس

 

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو

 

۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس

 

۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

S مینی کوپر

 

Other Cars

 

135.000.000

هوندا سیویک ۲۰۱۳

 
 

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ون اویکو

 

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 ASX میتسوبیشی

 

۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

C70 کروک

 

VOLVO

305.000.000

C30 کروک

 

۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

C70

 

260.000.000


تاريخ : 21/3/1392

 

 


  آژانس های مسافرتی مشهد  
  آموزشگاه های مشهد  
  آیفون های تصویری و امنیتی  
  ابزار آلات و يراق مشهد  
  اتوماسیون و برق صنعتی  
  ادارات و سازمانهای دولتی  
  اسباب بازی , بازی فکری  
  الکتریکی , برق ساختمان  
  انتشارات و ماهنامه ها  
  بازرگانان و فروش کالا  
  باشگاه فرهنگی , ورزشی  
  بانكها , بيمه و موسسات  
  بنگاه و مشاوران املاک  
  پرده و پارچه فروشی ها  
  پزشک, داروخانه , طب سنتی  
  پوشاک و البسه مشهد  
  تجارت, بازاریابی اینترنتی  
  تدریس خصوصی مشهد  
  تعمیرات تلفن , همراه  
  تلفن اينترنتی , کافی نت  
  تلفن همراه , دوربین  
  تورهای مسافرتی مشهد  
  تولید کفش و کیف مشهد  
  جواهرات , نقرجات فروشان  
  چاپ و تبليغات , بازاريابی  
  خدمات اینترنت پرسرعت  
  خدمات تجهيزات آشپزخانه  
  خدمات عمومی ایران  
  خرازی و گلسازی مشهد  
  خريد زمين , ويلا , مسکن  
  خرید و فروش وام فوری  
  خشکبار , آجیل و زعفران  
  دانشگاه , موسسات مشهد  
  دبستان ها , پیش دبستانی  
  دبیرستان های مشهد  
  دكوراسيون داخلی , مبلمان  
  رستوران ,فست فود , پیتزا  
  روزنامه ها , هفته نامه ها  
  روشنایی , نورپردازی و LED  
  ساعت , عينك , لنز , طلا  
  سالن آرایش زنانه و مردانه  
  سايتهای اينترنتی مشهد  
  سایتهای مقالات و سرگرمی  
  سخت افزار,نرم افزار کامپیوتر  
  سیستم صوتی و حفاظتی  
  سیسمونی نوزاد و کودک  
  شركتهای تبليغاتی , بیلبورد  
  شرکت های تاسیساتی  
  شرکت های خصوصی ایران  
  شرکت های ساختمانی  
  شرکتهای صنعتی , کارخانه  
  شرکتهای گرافیکی , طراحی  
  شیرینی فروش ، لوازم قنادی  
  طراحی سايت , تبلیغ گوگل  
  طراحی وب سایت , هاست  
  عایق صنعتی و ساختمانی  
  فرش , تشک و صنایع دستی  
  فروش لوازم خانگی و تعمیرات  
  فروشگاه عطر و ادكلن  
  فروشگاه لوازم حیوانات خانگی  
  فروشگاه محصولات فرهنگی  
  فروشگاه مصالح ساختمانی  
  فروشگاههای مواد غذايی  
  كافی شاپ , باغ ها , تالار  
  گچ بری پیش ساخته  
  گل فروشی , فضای سبز  
  گيم نت , بازيهای کامپيوتری  
  لابراتور , عکاسی , آتليه ها  
  لوازم آرايشی , عروس , مزون  
  لوازم التحریر , کتاب فروشی  
  لوازم قطعات صوتی و تصویری  
  لوازم و قطعات یدکی خودرو  
  لوازم ورزشی و تفریحی  
  لوکس و تزئینات , گالری  
  لیزینگ و بنگاه اتومبیل  
  ماشین های اداری و چاپی  
  مراکز بهداشتی و درمانی  
  مهدکودک های مشهد  
  نمایندگی ها , انجمن ها  
  نوت بوک , کامپیوتر , شبکه  
  هتل ها , مهمانسرا . ویلا  
  وکالت , وکیل دادگستری  

مشاهده بنرهای بیشتر


::گروه اطلاع رسانی تهران تبلیغ::


:نیازمندی اد ویترین تبلیغ رایگان::


شرکت طرح اندیشان آسان تبلیغ:


::: سایت عکس و اس ام اس :::


:::: رزرو هتل آپارتمان مشهد :::::


خرید و فروش بی واسطه املاک:


::شرکت چاووش رايانه سپاهان::


:بانک اطلاعات شرکتهای ایرانی:


::خدمات طراحی سایت مشهد::


:شركت نارنجستان زيبای شمال:


::هتل بین المللی قصر مشهد::


سازمان آموزش , پرورش خراسان


:::هتل آپارتمان پرنيان مشهد::::


:سایت اینترنتی سوغات مشهد:


::بانک اطلاعات نشريات کشور:::


:دانشگاه علوم پزشکی مشهد::


:موبایل کار با هدف فراهم سازی


رهنما :: سايت نيازمنديهای ايران


:شرکت توزيع نيروی برق مشهد:


سازمان بازرگانی خراسان رضوی:


:سازمان نظام مهندسی مشهد:


:: اداره کل راه و ترابری لرستان ::


::آگهی رايگان خراسان شمالی::مشاهده سایتهای بیشتر
 


Powered By Kaspid Informatoin Technology