به سایت بانک اطلاعات شهری مشهد خوش آمدید

    ● اخبار

عنوان : بهای امروز بازار خودرو ۳۰ خرداد

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

 

کارخانه تولید کننده

۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰

وانت باردو

 

ایران خودرو

۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

 

۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

 

۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

 

۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰

۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

 

۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

 

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

 

۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

SE سمند

 

SE سمند پایه گازسوز

 

۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰

۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰

 دوگانه سوز LX سمند

 

۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

LX سمند

 

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 یورو ۴ LX سمند

 

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

         MUX سمند سورن

 

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

با رینگ معمولی MUX سمند سورن

 

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

 

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

با رینگ معمولی ELX سمند سورن

 

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

     با تریم بژ ELX سمند سورن

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

     با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

 

۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰

۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰

  بدون مالتی پلکس EF7 سمند

 

۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

مالتی پلکس EF7 سمند

 

۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰

با داشبورد جدید EF7 سمند

 

۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰

۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 دوگانه سوز EF7 سمند

 

۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰

  دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند

 

سمند سریر

 

۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰

۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

 

GLX 405 . TU5 پژو

 

GLX 405 . XUM پژو

 

۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰

۲۹٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

 

۲۶٫۵۶۷٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

 

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

 

پژو پارس معمولی

 

۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

 

پژو پارس سال / دوگانه سوز

 

۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

 

پژو پارس سال سفارشی

 

۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

 

۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰

  آپشن جدید ELX پژو پارس

 

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

 

EF7 پژو پارس سال / موتور

 

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳۷٫۲۰۷٫۰۰۰

۳۹٫۴۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

 

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

 

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

 

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷  دنده ای

 

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۱٫۶ رانا

 

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

 

فوتون وانت دیزلی

 

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

 

E1 تندر اتوماتیک

 

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

 

۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر اتوماتیک

 

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

 

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

 

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

 

۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

 

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

 

۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

 

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

 

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

 

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX .پراید

 

سایپا

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE .پراید

 

۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX .پراید

 

۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰

   گازسوز SL 132 .پراید

 

۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL .پراید

 

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX .پراید

 

۱۴۱ LE.پراید

 

۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰

۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

 

۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰

۱۴۱ SL.پراید

 

۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX .پراید

 

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE .پراید

 

۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX .پراید

 

۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL .پراید

 

۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار

 

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید گازسوز

 

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

 

۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰

۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL .پراید

 

۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX .پراید

 

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE .پراید

 

۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX .پراید

 

SL تیبا

 

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

EX تیبا

 

LX تیبا

 

۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰

۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

 

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / آپشن دار

 

ریو اتوماتیک

 

۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

 

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

 

۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

 

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا

 

۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰

۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

 

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹

 

۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

 

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

 

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  ۲۰۱۱ جدید C5

 

240.000.000

مورانو ۲۰۱۲

 

پارس خودرو

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

 

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

 

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

  HIGH نیسان قشقایی

 

     MID نیسان قشقایی

 

سرانزا

 

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

 

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی

 

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

 

۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

 

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید

 

توقف تولید

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

 

توقف تولید

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 مگان ۱۶۰۰ / فول

 

توقف تولید

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

 

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

 

37.500.000

تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2

 

36.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

 

34.500.000

تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2

 

39.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

 

پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ

 

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

 

32.500.000

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

 

92.000.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

 

کرمان خودرو

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

 

هیوندای ورنا اتوماتیک

 

هیوندای ورنا معمولی

 

لیفان ۵۲۰

 

لیفان ۵۲۰ آی

 

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

 

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

 

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

 

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

 

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

J5 جی ای سی

 

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

 

17.100.000

لوبو

 

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

 

گروه بهمن

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

 

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

 

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

 

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

 

۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید

 

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی

 

توقف فروش

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

 

۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

 

۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

 

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

 

۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

 

۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

 

به زودی

 اتوماتیک /B50

 

 FAW ون

 

۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

 

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

 

۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

 

FVR کامیون ۱۸ تن

 

 BMC کشنده جفت محور

 

  BMC شاسی کمپرسی و میکسر

 

FAW 420 کشنده دو محور

 

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

 

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

 

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

 

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

 

مدیران خودرو

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

 

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

 

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

 

40.000.000

39.000.000

 MVM 530

 

38.000.000

38.000.000

هاچ بک / MVM 315

 

38.000.000

39.000.000

صندوقدار / MVM 315

 

چری ویانا

 

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

 

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

راین

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

 

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

 

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

 

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

 

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

 

زاگرس خودرو

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک  ۲۰۰۹

 

پروتون ویرا

 

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

 

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

 

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

 

مرتب خودرو

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

 

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

G5

 

 

 

 

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

 

کارخانه تولید کننده

آسان موتور

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰

 

Hyundai

144.000.000

سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن

 

۱۳۷٫۳۲۳٫۰۰۰

۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

 

۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

 

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

 

۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

 

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر

 

۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱  / صفر

 

۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰

۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

 

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول بدون رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

 

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور

 

۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

 

۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

 

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

 

۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹

 

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

 

۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

  جدید i20 هیوندای

 

تک ایربگ I20 هیوندای

 

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

 

۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

    فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

 

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان

 

۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

  فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز

 

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 فول ۲ ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز

 

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

 

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

 

وارداتی

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

VXR.V8 لندکروز

 

Toyota

GXR.V6 لندکروز

 

۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

 

GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

 

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

 

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

 

۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

راو ۴ . سفارشی

 

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ

 

۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ

 

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

 

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

 

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

 

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

 

۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول

 

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

 

هایلوکس دوکابین کوتاه

 

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

تویوتا کوپه جی تی ۸۶

 

۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

 

۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

 

۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

 

۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲

 

۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 GLX کمری فول ۲۰۱۲

 

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 GL کمری ۲۰۱۲

 

۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

GL . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

 

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

 

یاریس صندوق دار

 

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا

 

۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

XLI کرولا

 

ون پریوی

 

ون هایس

 

۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 تیپ ۸ / V8 موهاوی

 

Kia Motors

 V6 موهاوی

 

۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰

۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل

 

وارداتی

۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

 

۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ

 

وارداتی

۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ

 

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

 

۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰

 

وارداتی

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید فول /  ۲ ایربگ ۲٫۴

 

۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید فول /  ۱۰ ایربگ ۲٫۴

 

اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰

 

اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰

 

۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

 

وارداتی

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

 

۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

 

۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

 

۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

 

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

کارنز

 

۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۱۶۰۰ سی سی فول

 

۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو  ۲۰۰۰ سی سی فول

 

پرشیا خودرو

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۰

 

B.M.W

325.000.000

523

 

355.000.000

528

 

335.000.000

328

 

295.000.000

NEW 320

 

کروک ۳۲۰

 

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کروک ۳۳۵

 

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۳۰٫ Cabriolet

 

640 . Coupe 2013

 

1.030.0000

650 . Coupe 2013

 

750 LI

 

335.000.000

Z4 20I

 

355.000.000

Z4 23I

 

375.000.000

Z4 28I

 

400.000.000

Z4 30I

 

430.000.000

Z4 35I

 

M6 AC SCHNITZER

 

260.000.000

X1 – 1.8

 

300.000.000

X1 – 2.0

 

320.000.000

X1 – 2.8

 

455.000.000

X3 – 3.5

 

355.000.000

X3 – 2.8

 

325.000.000

X3 – 2.0

 

800.000.000

X6 – 5 L

 

X6 – 5 L .Human

 

660.000.000

X6 – 3.5 L

 

ستاره ایران

۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ

 

Mercedes-Benz

280.000.000

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۰۰

 

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

 

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

 

310.000.000

ای ۲۰۰

 

۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۰۰

 

۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

 

۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ کروک

 

۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ . سری کوپه

 

۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۳۵۰

 

۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

 

اس ۵۵۰

 

۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG . 350

 

445.000.000

اس ال کی ۳۵۰

 

۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۵۰۰

 

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

 

۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

 

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

 
 

۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۶۰۰

 

۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

 

۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

 

معین موتور

۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

 

Porsche

370.000.000

Boxster S

 

911

 

940.000.000

911 New

 

740.000.000

کایان ۶ سیلندر

 

۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

 

۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

 

۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو

 

۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

 

۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا . ۶ سیلندر

 

۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

 

Lexus

372.000.000

395.000.000

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پاناروما

 

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

 

۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

 

۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

 

۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

 

جی اس ۴۶۰

 

SC 430 COUPE

 

260.000.000

CT200H / HYBRiD

 

490.000.000

ال اس ۴۶۰ – لانگ

 

۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

 

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / فول کامل

 

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک . فول با رادار

 

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

 

MG Motor

104.000.000

ام جی ۶ / فول مگنت

 

۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶

 

۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰

ام جی ۳۵۰

 

۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

 

رامک خودرو

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

 

SsangYong

123.000.000

ون رودیوس

 

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

کایرون

 

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

 

۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون جدید

 

۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لتیتود فول آپشن

 

Renault

Privilege لتیتود

 

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

 

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

 

اسکالا

 

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 کولیوس/ اتاق جدید

 

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

 

 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

 

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 فلوئنس

 

۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

E4 فلوئنس

 

۵۶٫۹۱۰٫۰۰۰

۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲۰۱۳ . EC7

 

GEELY

56.910.000

63.000.000

 هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV

 

 SC7

 

آلفا موتور

۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

 

Alfa Romeo

150.000.000

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

 

۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

 

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

 

۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته

 

Maserati

880.000.000

مازراتی . کواتروپورته

 

۹۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو

 
 

۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو اس

 

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو

 

۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس

 

۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

S مینی کوپر

 

Other Cars

 

135.000.000

هوندا سیویک ۲۰۱۳

 
 

۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ون اویکو

 

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 ASX میتسوبیشی

 

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

C70 کروک

 

VOLVO

315.000.000

C30 کروک

 

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

C70

 

270.000.000

C30


تاريخ : 30/3/1392

 

 


  آژانس های مسافرتی مشهد  
  آموزشگاه های مشهد  
  آیفون های تصویری و امنیتی  
  ابزار آلات و يراق مشهد  
  اتوماسیون و برق صنعتی  
  ادارات و سازمانهای دولتی  
  اسباب بازی , بازی فکری  
  الکتریکی , برق ساختمان  
  انتشارات و ماهنامه ها  
  بازرگانان و فروش کالا  
  باشگاه فرهنگی , ورزشی  
  بانكها , بيمه و موسسات  
  بنگاه و مشاوران املاک  
  پرده و پارچه فروشی ها  
  پزشک, داروخانه , طب سنتی  
  پوشاک و البسه مشهد  
  تجارت, بازاریابی اینترنتی  
  تدریس خصوصی مشهد  
  تعمیرات تلفن , همراه  
  تلفن اينترنتی , کافی نت  
  تلفن همراه , دوربین  
  تورهای مسافرتی مشهد  
  تولید کفش و کیف مشهد  
  جواهرات , نقرجات فروشان  
  چاپ و تبليغات , بازاريابی  
  خدمات اینترنت پرسرعت  
  خدمات تجهيزات آشپزخانه  
  خدمات عمومی ایران  
  خرازی و گلسازی مشهد  
  خريد زمين , ويلا , مسکن  
  خرید و فروش وام فوری  
  خشکبار , آجیل و زعفران  
  دانشگاه , موسسات مشهد  
  دبستان ها , پیش دبستانی  
  دبیرستان های مشهد  
  دكوراسيون داخلی , مبلمان  
  رستوران ,فست فود , پیتزا  
  روزنامه ها , هفته نامه ها  
  روشنایی , نورپردازی و LED  
  ساعت , عينك , لنز , طلا  
  سالن آرایش زنانه و مردانه  
  سايتهای اينترنتی مشهد  
  سایتهای مقالات و سرگرمی  
  سخت افزار,نرم افزار کامپیوتر  
  سیستم صوتی و حفاظتی  
  سیسمونی نوزاد و کودک  
  شركتهای تبليغاتی , بیلبورد  
  شرکت های تاسیساتی  
  شرکت های خصوصی ایران  
  شرکت های ساختمانی  
  شرکتهای صنعتی , کارخانه  
  شرکتهای گرافیکی , طراحی  
  شیرینی فروش ، لوازم قنادی  
  طراحی سايت , تبلیغ گوگل  
  طراحی وب سایت , هاست  
  عایق صنعتی و ساختمانی  
  فرش , تشک و صنایع دستی  
  فروش لوازم خانگی و تعمیرات  
  فروشگاه عطر و ادكلن  
  فروشگاه لوازم حیوانات خانگی  
  فروشگاه محصولات فرهنگی  
  فروشگاه مصالح ساختمانی  
  فروشگاههای مواد غذايی  
  كافی شاپ , باغ ها , تالار  
  گچ بری پیش ساخته  
  گل فروشی , فضای سبز  
  گيم نت , بازيهای کامپيوتری  
  لابراتور , عکاسی , آتليه ها  
  لوازم آرايشی , عروس , مزون  
  لوازم التحریر , کتاب فروشی  
  لوازم قطعات صوتی و تصویری  
  لوازم و قطعات یدکی خودرو  
  لوازم ورزشی و تفریحی  
  لوکس و تزئینات , گالری  
  لیزینگ و بنگاه اتومبیل  
  ماشین های اداری و چاپی  
  مراکز بهداشتی و درمانی  
  مهدکودک های مشهد  
  نمایندگی ها , انجمن ها  
  نوت بوک , کامپیوتر , شبکه  
  هتل ها , مهمانسرا . ویلا  
  وکالت , وکیل دادگستری  

مشاهده بنرهای بیشتر


::گروه اطلاع رسانی تهران تبلیغ::


:نیازمندی اد ویترین تبلیغ رایگان::


شرکت طرح اندیشان آسان تبلیغ:


::: سایت عکس و اس ام اس :::


:::: رزرو هتل آپارتمان مشهد :::::


خرید و فروش بی واسطه املاک:


::شرکت چاووش رايانه سپاهان::


:بانک اطلاعات شرکتهای ایرانی:


::خدمات طراحی سایت مشهد::


:شركت نارنجستان زيبای شمال:


::هتل بین المللی قصر مشهد::


سازمان آموزش , پرورش خراسان


:::هتل آپارتمان پرنيان مشهد::::


:سایت اینترنتی سوغات مشهد:


::بانک اطلاعات نشريات کشور:::


:دانشگاه علوم پزشکی مشهد::


:موبایل کار با هدف فراهم سازی


رهنما :: سايت نيازمنديهای ايران


:شرکت توزيع نيروی برق مشهد:


سازمان بازرگانی خراسان رضوی:


:سازمان نظام مهندسی مشهد:


:: اداره کل راه و ترابری لرستان ::


::آگهی رايگان خراسان شمالی::مشاهده سایتهای بیشتر
 


Powered By Kaspid Informatoin Technology